قالب فنی سرویس

مناسب برای انواع مشاغل فنی – مهمندسی – صنعتی شامل تعمیرگاه ، خدمات پس از فروش، خدمات خودرویی ، تعمیر لوازم خانگی و…

قالب ورزشی فیتنس

مناسب برای انواع مشاغل مرتبط  با ورزش ، باشگاه های ورزشی ،ورزش های زرمی ، بدنسازی ، تنیس ، شنا، استخرها و…

قالب فنی توان

قالب توان مناسب برای مشاغل فنی – مهمندسی ، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ، ساختمان، آتش نشانی، آسانسور، تعمیرگاه ها و…

قالب پزشکی مدیکال

مناسب برای کلیه مشاغل پزشکی و پیراپزشکی ، دندانپزشکان، درمانگاه و کلینیک، آزمایشگاه ها ، توانبخشی ، سونوگرافی و …

قالب پزشکی اسکین

مناسب برای کلیه مشاغل پزشکی و پیراپزشکی ، دندانپزشکان، درمانگاه و کلینیک، آزمایشگاه ها ، توانبخشی ، سونوگرافی و …

قالب آموزشگاهی مدرسه زبان

قالب آموزشگاهی مدرسه زبان مناسب برای  مدارس ، آموزشگاه های علمی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای ، آموزشگاه های زبان و ..